Standardy a kvality

Snažíme se co nejlépe provést instalaci nebo montáž dle možností dosavadního stavu techniky. Používání komor pro formování kořene svaru a měřičů zbytkového kyslíku je u nás při svařování potrubí samozřejmostí. 

Náš personál je certifikován dle následujících standardů:

  • EN ISO 9606-1 Zkouška svářečů (EN ISO 9606-1 : publikována v roce 2013, nahradila EN 287-1 na přechodnou dobu od října 2015) 
  • EN ISO 14732:2013 Svářečský personál – Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů např. orbitální svařování 

Montujeme v souladu s následujícími standardy: 

  • ISO 3834-2:2005-12 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - část 2: Vyšší požadavky na jakost
  • DIN EN ISO 5817: 2014 – B  
  • Směrnice 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh, dříve směrnice 97/23/ES Modul A (CE 1017) o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

Pro určení barevného zabarvení kořene svaru navrhujeme použít tabulku institutu FORCE (DK). 

Svářeči jsou průběžně hodnoceni naším  svářečským odborným personálem (European Welding Engineer / International Welding Technologist).

Svary jsou dle požadavku zákazníka posuzovány např. pomocí endoskopie (vlastními přístroji), zkouškou magnetickým práškem nebo metalografickou.

Bezpečnost práce: 

ITM disponuje odborníky testovanými dle SCC Dok 17 a spolupracovníky testovanými dle SCC Dok 18 příp. Dok 16 o odborných silách pro bezpečnost práce, stejně jako některými místními certifikáty pro různé země (např. Confined Space – HSE, PASMA pro Spojené království). 

Dále jsme certifikováni dle:

ISO 9001 (Systém managementu kvality) a SCC** (Sicherheits Certifikat Contractoren)

Kromě toho pracujeme v souladu se standardy samotného zákazníka, které jdou nad rámec minimálních požadavků. Pokud máte zvláštní potřeby, které nejsou v nahoře zmíněném seznamu, kontaktujte nás, prosím. Rádi vám objasníme detaily při osobním rozhovoru.

Quality and performance