Vaše výhody s ITM jako partnerem

  • Snížení nákladů díky efektivnosti
  • Vyšší přidaná hodnota díky možnosti předvýroby komponentů za atraktivní hodinové sazby
  • Efektivní komunikace: vedoucí stavby z firmy ITM jako kontaktní osoba pro váš projektový tým
  • Vysoký standard kvality
  • Profesionální řízení projektu podpoří váš projektový tým zprávami o dosaženém pokroku, časovými plány a logistikou materiálu
  • Plánování v souladu s potřebami montáže
  • Operativní přístup v oblasti lidských zdrojů – zvyšování/ snižování stavů, přizpůsobení týmu aktuálním podmínkám stavby
Quality and performance